غروب سرد غربت


 

ديگه می خوام خودم باشم و برای خودم زندگی کنم نه برای خوش آمد ديگران!!! خسته شدم از بس کارهايی رو کردم که ديگران خوششون بياد. بذار هرکی هرچی می خواهد بگه!!

از ماسکهام خسته شدم تازه فهميدم قيافه خودم قشنگتره!!!


ali

 

نميدونم چرا من اينقدر از نوروز خوشم مياد. من هميشه تو نوروز زياد فکر ميکنم زياد!!!

به هر حال امسال نوروز هم رسيد. ۲باره بايد گفت ساله نو مبارک و ...

جملاتی تکراری که هيچوقت از شنيدنشون خسته نميشم.

اميدوارم امسال برای من ساله فيزيک باشه !!! بدجوری به اون نيازمندم

 


ali