غروب سرد غربت


 

دوستان

من در اينجا اعلام می کنم

  من فردا می رم قزوين سربازی خدا به خير کنه!!!! ديگه اونجا بپری بالا بپری پايين فرقی نمی کنه!! راستی باخت ايران رو تسليت ميگم واسه من که خوب شد ۳ تا شام بردم!!!


ali