غروب سرد غربت


 

خلاصه عشق بارید!!!

عشق مثل بارون همه جا رو تر کرد.

بارون وقتی می باره همه جارو تمیز می کنه!!

زندگی جاریست و عشق پیدا !!!


ali 

زندگی جاریست و جهان در حال گذز

   عشق از صدای  پرنده در رنگ و پرو بال شاپرک در صدای باران در غروب سرد غربت فریاد میزند

عشق جاریست

پس بیا ما هم باشیم!

    


ali