غروب سرد غربت


 

...طوفان تو  دريا مهمونه، اوني كه موندنيه درياست...
ali

 

وای که اين روزها بيشتر می خوام داد بزنم ولی ...


ali

 

سعید تو بلاگش از افتخاراتش نوشته جالب بود من هم بر آن شدم که بنویسم

ولی دیدم افتخاراتم خیلی زیاد فقط قسمت هایی از آنها رو می نویسم!!!

۱. نقل قول از قاسم عظیمی؛او (من) برای نابود کردن یک امت کافیست؛

۲. گرفتن نمره ۱۷- در دوران راهنمایی در درس شیرین دیکته!!

۳. رفتن به ۱۳ بازدید در دوران لیسانس در حالی که هم دوره ای ها حداکثر به ۳ بازدید رفتند.

۴. پیروزی در مسابقه بستنی خوری با سعید خپل به مقدار یک لیتر در نیم ساعت

۵. رکورد استفاده از اینترنت به طور پیوسته ۱۸ ساعت

۶. رکورد خوابیدن به مدت ۱۷ ساعت و نخوابیدن به مدت ۳۴ ساعت.

۷. تنها کسی که دکتر هورفر موقع درس دادن تو چشماش نگاه می کرد.

۸. بیدار نگاه داشتن تمام دوستانم زمانی که دور هم جم می شویم تا دیدن طلوع خورشید.

۹. رفتن زیر آبی به مقدار لازم.

۱۰. علاقه زیاد به انجام کارهایی غیر ممکن!!!

باقیش رو می گذارم به عهده دوستانی که منو میشناسن !!! شما تو کامنتهاتون بنو یسید...


ali