غروب سرد غربت


 

مبارزه به مراتب زیباتر از پیروزیست.

 

تلاش برای رسیدن به مقصد لذت بخش تر از رسیدن به مقصد است.

 

وقتی پیروز می‌شوی یا به مقصد می‌رسی تازه احساس خلاء عجیبی می‌کنی وبرای اینکه خلع موجود را پر کنی دوباره باید راه بیفتی...

 

 


ali