غروب سرد غربت


 

هیچ وقت واسه مهربونی کردن به دیگران دیر نیست. پس از همین الان شروع کن سعی کن تو اولین نفر باشی


ali