غروب سرد غربت


 

مهربونی کردن مسریه وقتی تو به یکی مهربونی میکنی مطمعن باش اون

هم در قبال کار تو به یکی دیگه مهربونی می کنه

 پس بیا مهربونی رو اپیدمی کنیمش لااقل تو اطرافیانمون...

 


ali