غروب سرد غربت


در یکم

قطار عمر داره تو پیج خم زندگی به سختی خودشو بالا می کشه به امید یه روز بهتر از اینی که هست

یه روز مثل همیشه در یکم.

 


ali