گاهی به ماهيهايی که برای زنده ماندن تو يه آکواريم تلاش و با هم جنگ می کنن     می خندم!!! وبه ياد خودم ميفتم تو اين دنيا 

/ 3 نظر / 10 بازدید
you know that

واقعا/ البته با اين تفاوت که جنگ ماهی ها عادلانه ست اما جنگ آدمها.........

Alireza

اين ماهيهای تو به منم کلی درس ياد دادند

golnoush

راستی بلاگ ماهی ها چی شد؟