ای کاش ديوانگی ما را از گرداب تباهی نجات دهد.

/ 3 نظر / 4 بازدید
azar

و ای کاش ديوانگی ما خود رنگ تباهی نداشته باشد ...

edward

از شب غربت می آیم با کوله باری از غم و اندوه...هوا بس وحشی و سرد است...باور کن

بی خیال

ديوانگی راه حل قشنگی نيست رفيق. من دوای بهتری دارم