حالم دو سه روزه خوب نيست!! فکر کنم ديگه دارم ميميرم!!؟

/ 9 نظر / 5 بازدید
Alireza

باز تنت به تن من خورد؟ پاشو آقا لوسه! تو تا جون خيلی ها رو نگيری بمير نيستی

عليرضا

به جشن که می رسی ؟ !!!! بپر بالا بگوز خوب ميشی !!!!!! کوچيکتيم.

سعيد

آخ فسنجون علی چه حالی ميده!

سعيد

سلام علی!‌کجايی؟؟ ژيدات نيست. کرجم اومدم نديدمت. سربازيت چی شد؟ با احسان تماس گرفتی؟ معاف از رزم و درست کردی؟ آی دی تو بده پی ام بذارم.

Alireza

علی آقا خيلی مخلصيم. بابت همه زحماتی که کشيدی ممنون. راستی هنوز نپريدی بالا؟

حسينا

سلام آقای شکری.خسته نباشين.خوب باشين يعنی...همه چی مرتبه؟بابت لينک ممنون...نديده بودم کسی به من بگه کاشی!بامزه بود!ْ

سعيد

کجايی علی؟ زنگ ميزنم نيستی!

Alireza

بنويس آخرين پستو. نرو علييييييييييييييييی