وای که اين روزها بيشتر می خوام داد بزنم ولی ...

/ 4 نظر / 11 بازدید
کهنه حصير

ببينم در مورد اون چيزايی که من نوشتم ميخوای داد بزنی؟

Alireza

man dige yad gereftaam faryadamo ghoort bedaam, kheili rahate, kheili

خوب پس تا می تونی داد بزن

يا به قول سياوش (( بگو اگرچه به جايی نمی رسد فراياد کلام حقدم شمشير می شود گاهی))