چه خوش گفتن که خدمت سربازی یکی اولش سخته یکی آخرش ... من الان رسیدم به تش

۱۸ ماه نبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.

/ 3 نظر / 4 بازدید
فرزاد

علی جون، ما که از اول هم به هوای درس خوندن نيومديم اينجا! مشروطی رو عشق است

سعيد

چطوری پسر؟ با تهش حال ميکنی؟

اين نيز بگذرد اما.......... مبارکه/بازم ميام.....سنجد