انتظار  انتظار ...

   ...  که فردایی بیاد بهتر از امروز تنها بهانه ای که واسه زنده بودن مونده....

/ 4 نظر / 6 بازدید
Alireza

man midoonam to Ghooz Fish shodi

فرمت

فقط انتظار؟ مگه قراره امام زمان بياد؟ پس کو هدف ؟ کو اميد ؟ کو تلاش؟

تو ديگه چرا اين حرفو می زنی؟!!! تو که همش در عشق و حالی علی جون . دوست دارم رفیق . دلم برات یه ذره شده .