وای چقدر انتظار سخته...

/ 4 نظر / 3 بازدید
فرزاد

پسر، گفتی انتظار، ياد اون روزا افتادم ...

سلام علی جون.آقا استادت واب داد؟

زينب

اميدوارم که انتظارتون زودی تموم شه

تلخ ترين واژه دنيا/ بازم ميام.... سنجد