من نمی دونم چرا وقتی قانون به ما که می رسه مو لا درزش نمی ره تو بگی حتی کوچکترين اشتباهی هم نمی کنن اونم تو اينجا که همه اشتباه می کنن. همه چی دقيق می زون آخه اگه به علم احتمالم که باشه بايد يه جا خلاصه يه اشتباه بکنن اما ... امان از روزی که قانون واسه يکی ديگه می خواد اجرا شه اونوقت مملکت می شه اونی که ما می شناسيم .

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
کهنه حصير

آخ گفتی! قضيه همون ۱۰۰۰ تا چيز و ۱ چيزه که از آسمون ميفته پايين! ميفهمم. هفته ديگه ميام. نمايشگاه ميايی؟

علیرضا عباسی

باز چی شده علی جون! تو ۲۷ سال تو این مملکت بزرگ شدی تازه اینو فهمیدی ؟ یادت باشه همیشه همین هست و خواهد بود . تازه بیشتر جاها قانونو هر جور خودشون بخواد تفسیر می کنن .

Alireza

ghosse nakhor dige

فرمت

سلام به تو ببین گاهی هم ممکنه شدیدتر از قانون هم در مورد آدم اعمال بشه. اين نوشتت يه خاطره يادم مياره: امتحان گياه شناسی بود ،ترم يک ،کلی هم ميترسيديم (يه مقدار ترسمان از چيزايی بود که شما سال بالايی ها ميگفتين ها) ، سر جلسه رفتيم و ديديم که ۲۰ تا سوال تستی بود بدون نمره منفی. کلی خوشحال شديم بعد ديديم همش انگار که خط ميخی باشه نامفهومه.من با تقلب و کمی درس ميخی که خوانده بودم ميدانستم ۴ تا را درست زده ام اما حداقل بايد ۴ تا ديگه درست ميزدم که با خواهش و التماس بتونم پاس بشم. القصه رفتم سراغ قانون احتمالات ،۱۶ تست ۴ جوابی داريم ، چند تاشو شانسکی درست ميشه زد؟ جواب :۴ خوشحال اومدم بيرون و گفتم من قبولم.من پاسم. من خوشبختترين آبياريچی ترم يکی هستم. یه ماه بعد نمره ام شد ۵