حیف از من ...

/ 2 نظر / 9 بازدید

چرا اينطور فكر مي كنيد به خاطر اطرافيانتان فكر ميكنيد قدر تان را نمي دانند؟ اين جمله را به ياد داشته باشيد قدر ادمهاي بزرگ را بعد مرگشان مي دانند!

Alireza

are vagheaan heif boodi, tanha kasi boodi ke baes shodi man 2bar dar hadde marg bekhandaam