نميدونم چرا من اينقدر از نوروز خوشم مياد. من هميشه تو نوروز زياد فکر ميکنم زياد!!!

به هر حال امسال نوروز هم رسيد. ۲باره بايد گفت ساله نو مبارک و ...

جملاتی تکراری که هيچوقت از شنيدنشون خسته نميشم.

اميدوارم امسال برای من ساله فيزيک باشه !!! بدجوری به اون نيازمندم

 

/ 7 نظر / 13 بازدید
Alireza

پس چرا من بر عکس تو ام؟ حالم از عيد به هم می خوره. از شنيدن اين جملات نفرت دارم. اما هميشه تو دلم به خودم دلداری می دم. خوبه اينجوريم هاه. نه؟

saina

سلام دوست عزيز مرسی که به من سرزدی ... سال نو مبارک ....

mehdi shahsavari

سلام خ.بی جيگر چه خبر خوش ميگذزه خيلی مخلصيم

Alireza

علی برای آخرين بار گل پسر ها رو ديدم. جات خالی. کلی يادت کردم. نمی خوای زنگ بزنی؟ دارم بر می گردمها

Alireza

ديشب گفتی همين سنی که شدم دیگه دلم ميخواد بمونم. اگه بخوای می مونی. تولدت مبارک